Kody SWIFT w Niger

Aby dokonać płatności międzynarodowych do Niger, musisz znać kod SWIFT / BIC banku.

Jak wyglądają Niger kody SWIFT?

Kod SWIFT składa się z 8 do 11 znaków (liter i cyfr), a dla Niger kod SWIFT ma następujący format:

  • Pierwsze 4 znaki (tylko litery) – kod banku. Skrócona wersja nazwy banku.
  • Następne 2 znaki (tylko litery) – kod ISO Niger.
  • Następne 2 znaki (litery i cyfry) – kod lokalizacji.
  • Ostatnie 3 znaki (litery i cyfry) – oddział banku (opcjonalnie).

Kody SWIFT w Niger

Kod SWIFT Bank Miasto
AFRINENI BANK OF AFRICA NIAMEY
ATNENENI BANQUE ATLANTIQUE NIGER NIAMEY
BALNNEN1 BANQUE COMMERCIALE DU NIGER S.A. NIAMEY
BCAONENI BANQUE CENTRALE DES ETATS DE LAFRIQUE ET DE LOUEST NIAMEY
BCAONENIMAR BANQUE CENTRALE DES ETATS DE LAFRIQUE ET DE LOUEST MARADI
BCAONENIZIN BANQUE CENTRALE DES ETATS DE LAFRIQUE ET DE LOUEST ZINDER
BCDNNENI BANQUE COMMERCIALE DU NIGER NIAMEY
BDEVNEN1 BANQUE DE DEVELOPPEMENT DE LA REPUBLIQUE DU NIGER NIAMEY
BIANNENI BANQUE INTERNATIONALE POUR LAFRIQUE AU NIGER NIAMEY
BICVNENI BANQUE ISLAMIQUE DU NIGER NIAMEY
BRSWNENI BANQUE REGIONALE DE SOLIDARITE - NIGER NIAMEY
BSAHNENI BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR LINVESTISSEMENT ET LE COMMERCE (NIGER) S.A. NIAMEY
DCRRNEN1 DEPOSITAIRE CENTRAL-BANQUE DE REGLEMENT (DCBR NIGER) NIAMEY
ECOCNENI ECOBANK - NIGER BP 13804 NIAMEY
INNINEN1 BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET INDUSTRIE DU NIGER NIAMEY
NIBANEN1 CITIBANK NIGERIA LIMITED NIAMEY
SOCNNENI SOCIETE NIGERIENNE DES BANQUES NIAMEY

Inne kraje używające kodów SWIFT: