Kody SWIFT w Algieria

Aby dokonać płatności międzynarodowych do Algieria, musisz znać kod SWIFT / BIC banku.

Jak wyglądają Algieria kody SWIFT?

Kod SWIFT składa się z 8 do 11 znaków (liter i cyfr), a dla Algieria kod SWIFT ma następujący format:

  • Pierwsze 4 znaki (tylko litery) – kod banku. Skrócona wersja nazwy banku.
  • Następne 2 znaki (tylko litery) – kod ISO Algieria.
  • Następne 2 znaki (litery i cyfry) – kod lokalizacji.
  • Ostatnie 3 znaki (litery i cyfry) – oddział banku (opcjonalnie).

Kody SWIFT najważniejszych banków w Algieria

Znajdź poniżej obszerną listę od A do Z kodów SWIFT w Algieria:

Kody SWIFT w Algieria

Kod SWIFT Bank Miasto
AASRDZA1 CAISSE ALGERIENNE DASSURANCE ET DE REASSURANCE ALGIERS
ABCODZAL ARAB BANKING CORPORATION - ALGERIA ALGIERS
AGUBDZAL ALGERIA GULF BANK ALGIERS
ARABDZAL ARAB BANK PLC ALGERIA ALGIERS
BADRDZAL BANQUE DE LAGRICULTURE ET DU ALGIERS
BADZDZAL BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT ALGIERS
BALGDZA1028 BANK OF ALGERIA ORAN
BALGDZA102J BANK OF ALGERIA OUARGLA
BALGDZAL BANK OF ALGERIA ALGIERS
BALGDZALSBE BANK OF ALGERIA ALGIERS
BALGDZAP BANK OF ALGERIA ALGIERS
BDLODZAL BANQUE DU DEVELOPPEMENT LOCAL ALGIERS
BEXADZAL BANQUE EXTERIEURE D ALGERIE ALGIERS
BEXADZAL001 BANQUE EXTERIEURE DALGERIE ALGIERS
BEXADZAL002 BANQUE EXTERIEURE DALGERIE ALGIERS
BEXADZAL004 BANQUE EXTERIEURE DALGERIE ALGIERS
BEXADZAL005 BANQUE EXTERIEURE DALGERIE ALGIERS
BEXADZAL006 BANQUE EXTERIEURE DALGERIE BOUMERDES
BEXADZAL008 BANQUE EXTERIEURE DALGERIE ALGIERS
BEXADZAL010 BANQUE EXTERIEURE DALGERIE ALGIERS
BEXADZAL012 BANQUE EXTERIEURE DALGERIE ALGIERS
BEXADZAL013 BANQUE EXTERIEURE DALGERIE ALGIERS
BEXADZAL015 BANQUE EXTERIEURE DALGERIE ALGIERS
BEXADZAL016 BANQUE EXTERIEURE DALGERIE ALGIERS

Inne kraje używające kodów SWIFT: