Kody SWIFT w Terytorium Brytyjskie Oceanu Indyjskiego

Aby dokonać płatności międzynarodowych do Terytorium Brytyjskie Oceanu Indyjskiego, musisz znać kod SWIFT / BIC banku.

Jak wyglądają Terytorium Brytyjskie Oceanu Indyjskiego kody SWIFT?

Kod SWIFT składa się z 8 do 11 znaków (liter i cyfr), a dla Terytorium Brytyjskie Oceanu Indyjskiego kod SWIFT ma następujący format:

  • Pierwsze 4 znaki (tylko litery) – kod banku. Skrócona wersja nazwy banku.
  • Następne 2 znaki (tylko litery) – kod ISO Terytorium Brytyjskie Oceanu Indyjskiego.
  • Następne 2 znaki (litery i cyfry) – kod lokalizacji.
  • Ostatnie 3 znaki (litery i cyfry) – oddział banku (opcjonalnie).

Kody SWIFT w Terytorium Brytyjskie Oceanu Indyjskiego

Inne kraje używające kodów SWIFT: