SPAREBANKEN SOER kod SWIFT AASPNO21024

Kod SWIFT składa się z 8 do 11 znaków (liter i cyfr), a każda grupa cyfr i liter zawiera informacje o oddziale banku.

Kod SWIFT składa się z:

AASPNO21024

  • {kod-banku}kod banku, znany jako SPAREBANKEN SOER
  • NOkod ISO kraju, (Norwegia)
  • {kod-lokacji} - kod miasta, w którym znajduje się bank
  • {kod-oddziału} — ta część jest opcjonalna i pomaga nam zidentyfikować oddział.

Kod SWIFT AASPNO21024

Bank / Instytucja SPAREBANKEN SOER
Oddział / Centrala
024
Adres
Miasto KRAGEROE
Numer telefonu NIEDOSTĘPNE
Kraj Norwegia